btechlogoด้วยเทคโนโลยี่ที่ก้าวล้ำรวดเร็ว  ต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง  การแข่งขันและความต้องการที่สูง  ได้ทำให่มีผู้เล่นในวงการ GPS มาหน้าหลายตา  ทั้งที่มีการประดิษฐ์คิดค้นชิ้นส่วนเอง  ไปจนถึงการนำเข้าจากต่างประเทศ  จึงทำให้มี  GPS ที่หลากหลาย  ตามลักษณะการใช้งาน  ตามความสำคัญของงาน  เช่น  ในงานการขนส่งสินค้าอันตราย  จะต้องใช้ GPS ที่ผ่านการรับรองจากกรมแล้วเท่านั้น

นอกเหนือไปจากตัวอุปกรณ์ GPS แล้ว   เพื่อให้มีการติดตามตำแหน่งได้ต่อเนื่องรวดเร็ว และจากทุกมุมโลก  จึงมีการพัฒนาระบบติดตามที่ใช้งานบนอินเตอร์เนต  โดยตัวระบบจะติดตั้งอยู่ี่ Server ส่วนกลางหรือสาธารณะ  หรือแบบส่วนตัวสำหรับบริษัทต่าง ๆ

GGS_index_iตัวระบบบันทึกและติดตาม GPS  ก็เช่นกัน ก็มีผู้เล่นมากมาย  ทั้งผลิตอุปกรณ์เองควบคู่ไปกับการให้บริการ  จึงมักจะพบเห็นว่ามีผู้ขายอุปกรณ์มีการโฆษณาให้มีการใช้เครื่องติดตามพิกัดฟรี

สำหรับการให้ใช้บริการฟรี  นั่นเป็นไปได้ว่า  เป็นการใช้ Server จากส่วนกลางที่อาจจะวางอยู่ประเทศผู้ผลิตเครื่อง  ซึ่งเป็นแผนส่งเสรมการขาย  ทำให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่รานเดือนอีก  วิธีการนี้จึงเหมาะกับการใช้งานที่ไม่เคร่งครัดเรื่องความเป็นส่วนตัว  แม้นว่าแต่ละผู้ใช้จะมีรหัสผ่าน  มีเบอร์เฉพาะตัว  ที่เป็นความลับชั้นหนึ่งแล้ว

แต่สำหรับองค์กร  ที่มีความจำเป็นในการปกป้องข้อมูลข่าวสาร  ความเคลื่อนไหว  จึงมักจะมีการเช่าพื้นที่ Server ต่างหาก

นอกเหนือจากการเช่าพื้นที่แล้ว  ในบางกรณีผู็ใช้ยังต้องมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟทแวร์ต่อ 1 อุปกรณ์   แลละมีกำหนดระยะเวลาหนึ่ง  ก็จะให้มีการใช้ฟรี  ด้วยเหตุว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายได้หมดลงไปตามเวลา