โครงการตัวอย่าง

You Are Here: Home / โครงการตัวอย่าง

23 ธค 2560 ติดตั้ง GPS พร้อมระบบวัดและติดตามอุณหภูมิสำหรับรถห้องเย็น  ช่วยให้เจ้าของกิจการขนส่งสินค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกนำส่งยังปลายทาง  แบบสดใหม่อยู่เสมอ  ด้วยการตรวจสอบได้ว่า  ได้มีการปรับตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสม  พร้อมการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินอันอาจจะเกิดจากความเผลอเลอ  หรือเจตนาอื่นของ พนักงาน

18 มิย 2560  ติดตั้งสำหรับรถบรรทุก 10 ล้อ โดยใช้รุ่น Yuwei Y3000 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

29-30 พค 2560 ติดตั้ง GPS 3 รุ่น  สำหรับรถประเภทต่าง ๆ กัน  ประกอบด้วยรถกระบะ  รถเกรด รถบด  รถเทรลเลอร์ รถเฮี๊ยบ  รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 คัน  โดยเป็นรถที่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนขนส่งจำนวน 2 คัน สำหรับลูกค้า WKC  งานโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่   อ่างน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร

มีค 2560  ทำการติดตั้ง GPS  สำหรับรถขนส่งสินค้าและรถประจำหน่วยงานซ่อมบำรุงขนาดเล็ก  สำหรับ  บริษัท ฟู๊ดแพชชั่น จำกัด (บาร์บีคิว พลาซ่า)  ในโรงงานสาขานิคมนวนคร   สาชารัชดาและสาขาประชาชื่น   

กุมภาพันธ์  2560  ติดตั้ง GPS สหรับรถขนส่ง 6 ล้อ  สำหรับ  บริษัท เอ็นพี แอนด์ที ทรานสปอร์ต จำกัด