หลักการทำงานของ GPS

You Are Here: Home / หลักการทำงานของ GPS

image_05fe281

image_29cfd19

  • 50db5859ce395f0c2a000002ดาวเทียมต่าง ๆ ที่โครจรอยู่รอบโลก  ทำการส่งสัญญาณมาเป็นระยะ
  • กล่อง GPS  ที่ติดตั้งอยู่ในรถ  ที่ได้รับสัญญาณมาจากดาวเทียมหลายดวง จะทำการประมวลผลตำแหน่ง
  • ทำการส่งสัญญาณไปยัง Server  ที่มี ระบบประมวลผลและแผนที่ รวมเรียกว่า แพลตฟอร์ม
  • ผู้ใช้งานทำการเชื่อมต่อเข้ามาใช้งานด้วยมือถือ  แทปเล็ต  และคอมพิวเตอร์

logistics-05-clear

นอกจากการใช้งานบนยานพาหนะประเภทรถขนส่งแล้ว  ยังสามารถใช้งานกับ  เรือ  รถไฟ  เครื่องบิน (ระบบ ADS-B มีรายละเอียดทางเทคนิคที่มากกว่า) รวมไปถึงการติดตั้งสำหรับติดตามทรัพย์สินมูลค่าสูง  เช่น เครื่องจักรสำหรับงานโครงการก่อสร้าง