Uncategorized

You Are Here: Home / Archives / Category / Uncategorized

รูปแบบการให้บริการ GPS

Categories:

btechlogoด้วยเทคโนโลยี่ที่ก้าวล้ำรวดเร็ว  ต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง  การแข่งขันและความต้องการที่สูง  ได้ทำให่มีผู้เล่นในวงการ GPS มาหน้าหลายตา  ทั้งที่มีการประดิษฐ์คิดค้นชิ้นส่วนเอง  ไปจนถึงการนำเข้าจากต่างประเทศ  จึงทำให้มี  GPS ที่หลากหลาย  ตามลักษณะการใช้งาน  ตามความสำคัญของงาน  เช่น  ในงานการขนส่งสินค้าอันตราย  จะต้องใช้ GPS ที่ผ่านการรับรองจากกรมแล้วเท่านั้น

นอกเหนือไปจากตัวอุปกรณ์ GPS แล้ว   เพื่อให้มีการติดตามตำแหน่งได้ต่อเนื่องรวดเร็ว และจากทุกมุมโลก  จึงมีการพัฒนาระบบติดตามที่ใช้งานบนอินเตอร์เนต  โดยตัวระบบจะติดตั้งอยู่ี่ Server ส่วนกลางหรือสาธารณะ  หรือแบบส่วนตัวสำหรับบริษัทต่าง ๆ

GGS_index_iตัวระบบบันทึกและติดตาม GPS  ก็เช่นกัน ก็มีผู้เล่นมากมาย  ทั้งผลิตอุปกรณ์เองควบคู่ไปกับการให้บริการ  จึงมักจะพบเห็นว่ามีผู้ขายอุปกรณ์มีการโฆษณาให้มีการใช้เครื่องติดตามพิกัดฟรี

สำหรับการให้ใช้บริการฟรี  นั่นเป็นไปได้ว่า  เป็นการใช้ Server จากส่วนกลางที่อาจจะวางอยู่ประเทศผู้ผลิตเครื่อง  ซึ่งเป็นแผนส่งเสรมการขาย  ทำให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่รานเดือนอีก  วิธีการนี้จึงเหมาะกับการใช้งานที่ไม่เคร่งครัดเรื่องความเป็นส่วนตัว  แม้นว่าแต่ละผู้ใช้จะมีรหัสผ่าน  มีเบอร์เฉพาะตัว  ที่เป็นความลับชั้นหนึ่งแล้ว

แต่สำหรับองค์กร  ที่มีความจำเป็นในการปกป้องข้อมูลข่าวสาร  ความเคลื่อนไหว  จึงมักจะมีการเช่าพื้นที่ Server ต่างหาก

นอกเหนือจากการเช่าพื้นที่แล้ว  ในบางกรณีผู็ใช้ยังต้องมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟทแวร์ต่อ 1 อุปกรณ์   แลละมีกำหนดระยะเวลาหนึ่ง  ก็จะให้มีการใช้ฟรี  ด้วยเหตุว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายได้หมดลงไปตามเวลา

 

 

ทดสอบ Xexun TK-103

Categories:

TK-103 ได้รับคำชมว่ายอดเยี่ยม  ในราคาย่อมเยาว์

ก่อนนำนำเสนอลูกค้า  เราได้ทำการทดสอบ  ร่วมกับรุ่นใหญ่รุ่นหนึ่ง  เพื่อทดสอบการส่งสัญญาณบอกพิกัด  เมื่อเดินทางไปในทิศทางต่าง ๆ   เยี่ยมครับให้ผลการทดสอบที่เยี่ยมมาก  ระยะความแม่นยำอยู่ในย่านที่รับได้

ด้านความคงทน  แม้นการทดสอบจะไม่ยาวนาน  แต่การทดสอบด้วยการติดตั้งในห้องโดยสาร  ตากแดด  ไม่มีแอร์  เป็นระยะเวลากว่า 1  เดือน  แต่ก็ยังสามารถใช้การได้ดี  จึงเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อยากนะแนะนำสำหรับการใช้งาน  ที่ไม่ต้องการความ  “เยอะ”

ราคาจิ๋ว  คุณภาพเยี่ยม  คลิกเลย ++ ชอปออนไลน์ พร้อมบริการจัดส่ง

image_3c14849 image_6afa2f3 image_cd9ab42 image_fb5aca8

งานสัมมนา GPS จัดโดย DTC GPS

Categories:


 

รถเมล์ขสมก. เริ่มติดตั้ง GPS เช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์แล้ว

Categories:

 

GPS Tracker ทำงานอย่างไร

Categories:

Meitrack Vehicle Tracker VT400_Parameter_Editor_Video.MTS

Categories:

การ Setup VT400

เทคนิคการติดตั้งสำหรับรถตู้โดยสาร

Categories:

รวมประกาศกรมการขนส่งทางบก

Categories:

รวมประกาศเกี่ยวกับ การบังคับใช้ GPS และคู่มือที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๔ (รถสองชั้น) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นการกำหนดคุณลักษณะและรบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง และเงื่อนไขการขอรับการรับรองอุปกรณ์ GPS จากกรมฯ รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการติดตั้ง GPS ของรถโดยสารมาตรฐาน ๔ (รถสองชั้น) ที่จดทะเบียนก่อน ๑ มกราคม ๒๕๕๖
  2. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นการกำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถทั้งรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ที่อยู่นอกเหนือจากประกาศตามข้อ ๑ และประกาศเดิมของรถขนส่งวัตถุอันตราย
  3. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
  4. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งสองฉบับทั้ง 3 และ 4 เป็นการกำหนดเงื่อนเวลาของรถโดยสารที่จดทะเบียนใหม่และรถโดยสารที่อต่ออายุทะเบียน ทั้งที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้วและยังไม่ได้ติดตั้ง
  5. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
  6. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกาศทั้งสองฉบับ 5 และ 6 เป็นการกำหนดเงื่อนเวลาของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่จดทะเบียนใหม่และรถทีต่ออายุทะเบียน ทั้งที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว และยังไม่ได้ติดตั้ง

****************************************************

แผนการดำเนินงาน  โดยกรมการขนส่งทางบก

ทางกรมฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินการไว้ตามชาร์ตด้านล่างนี้

dltactionplan01

dltactionplan02

ติดตามประกาศจากกรม ฯ  http://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=1198

เทคโนโลยี่ GPS

Categories:

เทคโนโลยี GPS

ระบบไฟฟ้ารถบรรทุก

Categories:

ระบบไฟฟ้ารถบรรทุก