ประเภทรถและกำหนดน้ำหนักบรรทุก

You Are Here: Home / ประเภทรถและกำหนดน้ำหนักบรรทุก

การกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก

ตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ, ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน

ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2548

 

ลักษณะยานพาหนะ น้ำหนักรวม(ตัน)
 images-stories-projectmotoway-weight-2_4_4-250x52 2 เพลา  4  ล้อ  ใช้ยาง  4 เส้น (2 เพลา 4 ล้อ)  2.5+7 = 9.5
 images-stories-projectmotoway-weight-2_4_6-250x45 2 เพลา  4  ล้อ  ใช้ยาง  6 เส้น (2 เพลา 4 ล้อ)  4+11  = 15
 images-stories-projectmotoway-weight-3_6_6-250x50 3 เพลา  6  ล้อ  ใช้ยาง  6 เส้น (3 เพลา 6 ล้อ)  5+2×6.5 = 18
 images-stories-projectmotoway-weight-3_6_8-250x52 3 เพลา  6  ล้อ  ใช้ยาง  8 เส้น (3 เพลา 6 ล้อ)  5+2×6.5 = 21.5
 images-stories-projectmotoway-weight-3_6_10-250x48 3 เพลา  6  ล้อ  ใช้ยาง  10 เส้น (3 เพลา 10 ล้อ)  5+2×10 = 25
 images-stories-projectmotoway-weight-3_6_10_1-250x65 3 เพลา  6  ล้อ  ใช้ยาง  10 เส้น (3 เพลา 10 ล้อ) 5+2×10 = 25
 images-stories-projectmotoway-weight-3_6_8_21-250x61 3 เพลา  6  ล้อ  ใช้ยาง  8 เส้น (3 เพลา 8 ล้อ)  2×5+11 = 21
 images-stories-projectmotoway-weight-4_8_8-250x65 4 เพลา  8  ล้อ  ใช้ยาง  8 เส้น (4 เพลา 8 ล้อ)  2×5+2×6.5 = 23
 images-stories-projectmotoway-weight-4_8_12-250x51 4 เพลา  8  ล้อ  ใช้ยาง  12 เส้น (4 เพลา 12 ล้อ) 2×5+2×10 = 30 
 images-stories-projectmotoway-weight-2_4_8-250x50 รถกึ่งพ่วง

2 เพลา  4  ล้อ  ใช้ยาง  8 เส้น (5 เพลา 18 ล้อ)

25+2×10 = 45 
 images-stories-projectmotoway-weight-3_6_12-250x51 รถกึ่งพ่วง

3 เพลา  6  ล้อ  ใช้ยาง  12 เส้น (6 เพลา 22 ล้อ)

 25+3×8.5 = 50.5 
 images-stories-projectmotoway-weight-2_4_8_47-250x51 รถพ่วง

2 เพลา  4  ล้อ  ใช้ยาง  8 เส้น (5 เพลา 18 ล้อ)

25+2×11 = 50.5 
 images-stories-projectmotoway-weight-6_6_12-250x51 รถพ่วง

6 เพลา  6  ล้อ  ใช้ยาง  12 เส้น (6 เพลา 22 ล้อ)

 25+10+2×9 = 53 

<< คลิกดูสไลด์ประเภทรถ  ตาม พรบ ฯ 2522 >> << คลิกดูการจัดประเภทรถบรรทุก >>