null

ระบบติดตามพาหนะ บีเท็ค (Btech GPS)

บีเท็ค GPS เป็นการนำเอาจุดเด่นจากแพลตฟอร์ม Server ที่เป็นผู้นำในวงการ Tracker และพัฒนาให้สอดคล้องกับการใช้งานของเมืองไทย และยังเป็นที่ยอมรับจากกรมการขนส่งของไทย   ร่วมกับผลิตภัณฑ์การติดตามคุณภาพมาตรฐาน ต่าง ๆ จากยุโรป จีน ที่มีความแม่นยำ ปลอดภัยรองรับระบบการสื่อสารของไทย  และผ่านการพิสูจน์แล้ว

ด้วยทีมงานบริการคุณภาพ   เราจึงมั่นใจที่ร่วมสร้างความสำเร็จในระบบงานขนส่งของคุณ


GGS_index_iเราให้บริการเป็นผู้ให้เช่าระบบโปรแกรมและแผนที่  รองรับการติดตาม GPS มาตรฐานได้ทุกรุ่น  โดยผู้ประกอบจะสามารถเลืออกซื้ออุปกรณ์ติดตามได้ด้วยตนเอง  พร้อมกับการออกรายงานการใช้บริการ

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  1. แจ้งความประสงค์การติดตั้งและเชื่อมโยงอุปกรณ์เข้ากับระบบ Btech  และรูปแบบการติดตาม  การรายงาน
  2. โดยแจ้งรายละเอียดอุปกรณ์ติดตาม  และเครือข่ายให้บริการ GSM
  3. วิศวกรระบบ จะทำการติดตั้งระบบแบบรีโมท
  4. ทำการทดสอบการใช้งาน
  5. บริการหลังการขาย  การออกรายงานต่าง ๆ

50db5859ce395f0c2a000002